بۇ تۈردىكى فىلىملەر

سابا كۈيى 285 - سان : دىليار ۋاھاپ
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
سابا كۈيى 286 - سان : مەردان ئابلىكىم
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
تىترەتتىڭ مىنى
تىترەتتىڭ مىنى
ئالى ئەزا
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
جان ئانام
جان ئانام
ھەقسىز
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
جاھانگىر ئۇيغۇرچە
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۆزبەكچە
سەنەم
سەنەم
ھەقسىز
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
خىنىم
خىنىم
ھەقسىز
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / چەتئەلچە
سالام يالغۇزلۇق
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
ئۈرۈمچى ناخشىلىرى
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
سەن قايدا سەن
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
ياق دىمەڭ
ياق دىمەڭ
ئالى ئەزا
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
ئۆستەڭ بويىدا
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
جان دادامنى سىغىندىم
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
چىرايلىق گۈلۈم
چىرايلىق گۈلۈم
ئالى ئەزا
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
كۆكلەم
كۆكلەم
ھەقسىز
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
خوتەن خەلق ناخشىسى
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
كارۋان
كارۋان
ھەقسىز
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
ئوت يۈرەك
ئوت يۈرەك
ھەقسىز
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۆزبەكچە
ياخشى كۆرىمەن
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
پەرقى يوق
پەرقى يوق
ھەقسىز
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
ھاياتا سۆز
ھاياتا سۆز
ھەقسىز
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
سەنئەتكارلار
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / چەتئەلچە
جەمىلە
جەمىلە
ھەقسىز
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
مەجنۇنتال
مەجنۇنتال
ھەقسىز
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
چىقىشنايمىز نىمىشقا
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
2020-يىللىق نەق مەيدان ناخشا كېچىلىكى
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
ئەتە كىملەر بار
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
روزىجان چاتما
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
لەپەر دىگەننى غەزەپ شوخ
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
چۈشۈڭ ئۇسسۇلغا
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
بوپ قالدىم
بوپ قالدىم
ھەقسىز
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە
قانداق قىلاي
 • ئۇيغۇرچە
 •   MV ناخشا / ئۇيغۇرچە